Česko má jedny z nejdražších hypoték v Evropské unii. Je to daň za odmítání eura

Průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů se v České republice od února 2021 nepřetržitě zvyšuje. Zatímco před rokem dosahovala 1,94 procenta, dnes (v březnu 2022) činí 4,62 procenta. Jde o nejrychlejší vzestup úrokových sazeb u hypoték v historii tuzemského sledování. Češi si zároveň na bydlení půjčují téměř nejdráž v celé Evropské unii, jak vyplývá z přehledu zpracovaného společností OX Czechia.

Česká národní banka má v tomto týdnu na programu další z řady měnověpolitických jednání. Řada expertů očekává, že v poslední březnový den letošního roku centrální bankéři rozhodnou o zvýšení základní úrokové sazby na rovných pět procent za aktuálních 4,5 procenta. Člen bankovní rady Tomáš Holub ale v rozhovoru pro agenturu Reuters nevyloučil, že sazby v dalších měsících půjdou ještě výše. Přitom pět procent měl být původně pro centrální bankéře strop.

Pro bankovní sektor to bude znamenat pokračující zdražování zdrojů pro financování své úvěrové aktivy. Nepochybně se to promítne i do úrokových sazeb u tuzemských hypotečních úvěrů. Česká republika už tak přitom patří mezi země Evropské unie, kde jsou hypotéky jedny z nejdražších. Ke konci ledna letošního roku dosahovaly české hypoteční sazby čtvrté nejvyšší úrovně v evropské sedmadvacítce. Dráže si na bydlení půjčovali už jen Lotyši (9,28 procenta), Rumuni (4,73) a Maďaři (4,52).

Hned za Českem jsou Poláci (3,74), následováni Litevci (3,46), Chorvaty (3,11) a Bulhary (2,99). Mezi deseti zeměmi s nejdražšími hypotékami je hned šest zemí, které nejsou členy Evropské měnové unie. Zbývající dva státy, které rovněž nepoužívají euro, ale jsou členy EU (Dánsko a Švédsko) mají úrokové sazby u hypotečních úvěrů znatelně nižší, Švédsko dokonce pod průměrem eurozóny. Je to dáno tím, že obě země v nezanedbatelné míře kopírují měnovou politiku Evropské centrální banky. A právě ECB drží své základní sazby mimořádně nízko, depozitní sazbu dokonce v záporném teritoriu.

Zdá se tedy, že problém drahých hypotečních úvěrů je problémem nečlenství v eurozóně. Lotyšsko můžeme v tomto ohledu chápat jako výjimku, která potvrzuje pravidlo, podobně jako Dánsko se Švédskem. Jistě, může se stát, že Evropská centrální banka začne své základní sazby zvyšovat rovněž, je však nepravděpodobné, že by v řádu několika málo let dorovnala úroveň sazeb centrálních bank zemí stojících mimo eurozónu. ECB si zkrátka nemůže dovolit zdražovat dluh zemí takzvaného jižního křídla.

Jsou tedy Češi odsouzeni k násobně dražším hypotékám, než je obvyklé v zemích platících eurem? Vzhledem k tomu, že momentálně neexistuje politická vůle do eurozóny vstoupit, tak ano. Řešením by mohl být vznik skutečného jednotného bankovního trhu. To by znamenalo, že by lidé z jednoho členského státu mohli žádat o hypoteční úvěry banky fungující v jiném členském státě. Taková možnost sice existuje již nyní, banky ale mají pro nerezidenty takové podmínky, které praktickému využití de facto brání.

Dokud se tedy nezmění skeptický přístup Čechů k jednotné evropské měně a dokud se nenajde odvážná politická síla, která by si přijetí eura dala do programu, nejspíše se na českém hypotečním trhu nic nezmění. A aby toho nebylo málo, už v dubnu se do Česka vrátí přísnější nastavení pravidel pro poskytování hypoték. Česká národní banka navrací bankám povinnost respektovat ukazatele DTI a DSTI u žadatelů o hypoteční úvěry, zároveň se sníží maximální úroveň ukazatele LTV na 80 procent pro žadatele starší 36 let.*

 

post_image

Zdroj: Euro Area Statistics, Národní banky vybraných zemí, Hypoindex.cz

Anna Kühnová Jednatelka firmy OX Czechia

 

* DTI (Debt to Income) - podíl dluhu na čistém ročním příjmu žadatele o hypotéku

DSTI (Debt Service to Income) - podíl měsíční splátky dluhu na čistém měsíčním příjmů žadatele

LTV (Loan to Value) - podíl objemu úvěru ku hodnotě pořizované nemovitosti

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2023

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: +420778700609,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.85% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.85% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.