Dluhopisy Republiky: významná konkurence spořícím bankovním účtům v době inflace

Ministerstvo financí bude až do 17. září nabízet drobným střadatelům ke koupi státní Dluhopisy Republiky. Jde o možnost, jak alespoň částečně chránit své úspory před růstem cen, a to při přijatelné míře rizika. Člověk ale na nich nijak nezbohatne.

Státní dluhopisy jsou poměrně vhodným nástrojem pro drobné střadatele, kteří hledají způsob, jak své úspory ochránit před inflací a zároveň příliš neriskovat. Fyzické osoby si v současné době mohou pořídit v rámci dvanácté emise takzvaný Dluhopis Republiky. Ministerstvo financí ho bude nabízet až do 17. září letošního roku.

Než se ale pro nákup tohoto cenného papíru rozhodnete, měli byste si ujasnit, co je cílem vaší investice. Zda jen chcete docílit, aby vaše peníze neztrácely kupní sílu, nebo zda to risknete a budete chtít i něco navíc. Podle toho se pak můžete rozhodnout pro protiinflační, nebo reinvestiční dluhopis. Ministerstvo oba tyto typy v právě probíhající emisi nabízí.

On-line a zdarma, nebo na přepážce za poplatek

Protiinflační je pro drobného střadatele vhodný v momentě, kdy mu nejde o nic jiného než o plnou kompenzaci nárůstu cenové hladiny v České republice. Výnos protiinflačního dluhopisu totiž přesně kopíruje míru růstu spotřebitelských cen. Pokud tedy průměrná roční míra inflace dosáhne například tří procent, úrokový výnos protiinflačního dluhopisu bude rovněž tři procenta. Jestliže ale ceny v Česku klesnou, úrok u tohoto dluhopisu nepůjde do záporných hodnot, ale bude nulový. Nula procent je tedy nejnižší možný úrokový výnos u protiinflačního dluhopisu.

Dluhopisy lze nakoupit dvěma způsoby. Buď elektronicky, nebo na pobočce smluvního distributora, kterými jsou Česká spořitelna a Československá obchodní banka. On-line formou lze dluhopis na portálu eidentita.cz. Potřeba je k tomu eObčanka nebo bankovní identita. Podrobný popis lze nalézt na webu ministerstva financí. Jestliže dluhopisy nakoupíte on-line, budete ušetřeni poplatků. Využijete-li k tomu distributora, zaplatíte poplatek v řádu několika stokorun v závislosti na tom, jaké úkony si na pobočce distributora „objednáte“. Samotný nákup dluhopisů vás vyjde na 250 korun. Kompletní přehled poplatků je rovněž dostupný na portálu ministerstva financí.

Jak na předčasné splacení

Splatnost dluhopisu je šestiletá. Výnos ale není v průběhu držení bondu vyplácen, nýbrž reinvestován. Pokud se tedy rozhodnete dluhopis vlastnit celých šest let, neuvidíte z něj ani korunu, ale veškeré výnosy vám budou vyplaceny až po této době. Samozřejmě dostanete zpět také na počátku investovanou sumu (nominální hodnotu dluhopisu).

Jestliže se z nějakého důvodu rozhodnete požadovat své peníze zpět za dluhopis před dobou jeho splatnosti, je to možné. Požádat o předčasné splacení dluhopisu můžete elektronicky, nebo prostřednictvím distributora (Česká spořitelna, ČSOB). V prvním případě je vše zdarma, ve druhém zaplatíte 100 korun.

Předčasné splacení lze požadovat pouze jednou ročně a minimální počet dluhopisů pro předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení, maximální pak 500 tisíc kusů. Z počtu nad 500 tisíc kusů může být předčasně splaceno jen 50 procent z nich. Pokud vlastníte například milion dluhopisů a budete je chtít předčasně splatit, peníze za prvních 500 tisíc vám stát vyplatí zcela, ovšem z druhého půlmilionu můžete předčasně zpeněžit jen 250 tisíc kusů, zbytek vám zůstává na majetkovém účtu, který si zřizujete při jejich nákupu.

Důležité rovněž je, že při předčasném splacení nepřijdete o výnos za dosavadní držbu dluhopisu. Ten vám bude vyplacen spolu se jmenovitou hodnotou dluhopisu. Tím se stává protiinflační dluhopis významným konkurentem bankovních spořících účtů.

Reinvestiční se nyní nevyplatí

Jmenovitá hodnota dluhopisu je jedna koruna, minimální investice je však stanovena na 1000 korun. Jeden občan může koupit dluhopisy nejvýše za 50 milionů. Úrokové výnosy jsou osvobozené od daně z příjmů.

Pokud někoho láká spekulace na pokles inflace, a tedy na vyšší zhodnocení svých úspor, než odpovídá růstu cen, pak může vsadit na pořízení reinvestičního státního dluhopisu. U něho se úroková sazba každým rokem zvyšuje. Začíná na 0,5 procenta a v posledním, šestém roce vystoupá na 2,75 procenta. Průměrný roční výnos reinvestičního dluhopisu dosahuje 1,5 procenta.

Jenže vzhledem k očekávanému vývoji inflace v příštích dvou letech, je otázkou, zda se reinvestiční dluhopis skutečně vyplatí. Podmínky pro jeho pořízení, připisování úroků jsou prakticky stejné jako u dluhopisu protiinflačního.

Anna Kühnová, jednatelka OX Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2023

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.