Domácnosti během pandemie rekordně spořily. Nyní bojují s vysokou inflací

Zatímco v typické hospodářské recesi roste nezaměstnanost a snižují se disponibilní příjmy domácností, krize covidová do jisté míry přepsala učebnice ekonomie. Vznikla dokonce paradoxní situace, kdy domácnosti na rekordní úroveň zvýšily svou míru úspor. Zatímco za běžných okolností se míra úspor českých domácností pohybovala mezi 11 a 13 procenty, během prvního čtvrtletí loňského roku přesáhla 17 procent a v posledním kvartále už dosáhla 25 procent. V prvním čtvrtletí letošního roku sice došlo k mírnému poklesu (na 23,7 procenta), stále je však přibližně na dvojnásobku běžné úrovně.

Za obrovským nárůstem spořivosti českých domácností (a dlužno dodat, že nejen českých) stojí souhra dvou důležitých faktorů. Protiepidemická opatření vlády byla doprovázena poměrně rozsáhlými kompenzačními programy s cílem udržet kupní sílu obyvatelstva, a současně s tím však došlo k uzavření řady provozoven, čímž domácnosti přišly o poměrně širokou škálu možností, kde by své příjmy mohly utrácet. Jistou roli sehrála také nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje a zejména obavy o ztrátu zaměstnání.

Souhra těchto okolností vedla k vytváření takzvaných vynucených úspor. Jejich objem Česká národní banka odhaduje na 260 miliard korun, a to v období od prvního čtvrtletí loňského roku do prvního čtvrtletí roku letošního. Z toho ČNB připisuje rovných 200 miliard korun čistě efektu zavřených obchodů a části sektoru služeb.

Ruku v ruce s tím jde také hodnocení finanční kondice domácností vlastními domácnostmi. Z květnového průzkumu agentury STEM a poradenské společnosti KPMG vyplývá, že Češi hodnotí svou finanční kondici prakticky srovnatelně jako na konci roku 2019 a asi dvakrát lépe než v polovině minulé dekády. Mírně se dokonce zvýšil podíl domácností, které jsou schopny vytvářet úspory a klesl podíl domácností, kterým se jenom zvýšily půjčky.

Řadu měsíců však tuzemské domácnosti stojí před jiným problémem, a to, jak své nabyté úspory zhodnotit. Průměrná míra inflace za loňský rok přesáhla tři procent a dodnes se meziroční změna indexu spotřebitelských cen drží těsně pod horní hranicí pásma České národní banky pro cílování inflace (červnová inflace dosáhla 2,8 procenta). Běžné spořicí bankovní produkty tak nejsou pro české domácnosti zajímavé, neboť ani zdaleka nejsou schopny úspory „ubránit“ před inflací.

Česká spořitelna, největší banka na tuzemském trhu co do počtu klientů, uvedla, že se výrazně meziročně zvýšil objem jednorázových a pravidelných investic jejích klientů. Od června loňského roku do května letošního roku činil přírůstek 33 procent. Za stejné období také vzrostla výše pravidelné měsíční částky, kterou klienty investují, o 200 korun na průměrných 2 826 korun. Nejúspěšnějším měsícem za poslední rok byl letošní duben, kdy se klienti České spořitelny rozhodli investovat přes 4,8 miliardy korun.

Výrazně také narostl zájem českých domácností o státní dluhopisy. Ke konci letošního května je držely v objemu 30,2 miliardy korun, což představuje meziroční přírůstek o více než polovinu. V porovnání s koncem loňského února, tedy předvečerem nástupu koronavirové pandemie, jde o nárůst o 77 procent.

Češi si ale oblíbili také nákup nemovitostí za účelem zhodnocení svého majetku. Zde často využívají kombinace vlastních úspor a úvěru na bydlení. Jen během letošního května tuzemské banky poskytly nové hypoteční úvěry v objemu necelých 31 miliard korun. To bylo více než dvakrát tolik než loni v květnu, jak vyplývá ze statistiky České národní banky. Bezmála šest procent domácností pak podle aktuálního průzkumu společnosti EMA uvedlo, že si nemovitost pořídily jako investici. Výsledkem je jeden z nejvyšších růstů cen nemovitostí v EU.

Pokud pandemie lidi odnaučí utrácet, aby investovali, pak budeme moci hovořit o pozitivním efektu. Otázkou však je, zda se inflace nevymkne kontrole, pak „daň“ za covidovou krizi zaplatí všichni, a nejvíce dolehne na ty, kteří žijí takzvaně z ruky do úst.

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2023

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.