Energetické společnosti zažívají oživení, ale spotřebitelé jsou ohroženi energetickou chudobou.

Asi nikomu není cizí aktuální téma ohlašování vyšších cen energií od roku 2022. Hlavním důvodem je růst cen elektřiny a plynu na světových burzách. Nejen české domácnosti budou muset platit více.

Ceny energií po celém světě prudce vzrostly v důsledku hospodářských otřesů vyvolaných pandemickou krizí. Energetické společnosti se proto těší silnému oživení. Předpokládá se, že růst cen elektřiny, který byl v tomto odvětví zaznamenán v první polovině roku 2021, bude pokračovat i v příštím roce, což pocítí zejména peněženky a bankovní účty spotřebitelů.

Úřady již oznámily nejméně 15% zvýšení cen elektřiny. Podle odborníků na energetiku se zvýší i cena plynu. Jak informují analytici, faktury mohou odrážet až 30procentní nárůst.

Po první vlně pandemie prudce vzrostla poptávka po energii. Pokud jde o zvýšení cen elektřiny v České republice v roce 2022, komerční část ceny elektřiny se od listopadu zdvojnásobí na 4144 Kč za megawatthodinu. Celková cena po započtení distribučních tarifů vzroste o 49 procent na 6256 Kč. Jak uvádí operátor denního a vyrovnávacího trhu, společnost OTE, na svých webových stránkách, cena elektřiny se v posledních týdnech pohybovala v rozmezí 3030 až 4040 Kč/MWh. Zákazník s cenou odvozenou od aktuálních kotací elektřiny na trhu tak zaplatí 3050 až 4060 Kč/MWh.

Růst cen energií i dalšího zboží jde ruku v ruce s růstem inflace. Česká národní banka (ČNB) zveřejnila nové údaje, podle kterých spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly o 5,8 %, což je o 0,9procentního bodu více než v září a nejvíce od října 2008.

Odhady ČNB byly přitom mnohem mírnější a daleko od současných reálných hodnot. Inflace je proto rekordně vysoká. To bude nejproblematičtější pro nejzranitelnější skupiny obyvatelstva.

Faktory ovlivňující ceny energií 

Budoucí trend je jasný. Pokud se země nyní potýkají s vyššími cenami, musí se připravit na to, že růst může pokračovat až do roku 2023. Nebudeme mluvit o zvýšení o 15 až 20 procent, ale o 25 až 30 procent. 

Dalším faktorem růstu cen elektřiny je výrazné zvýšení cen emisních povolenek, které zdražily o 50 %.  Systém obchodování s emisemi (ETS) je jedním z hlavních nástrojů uhlíkové daně zavedených v Evropě ke snížení emisí skleníkových plynů.

Paradoxně sem patří i větší využívání obnovitelných zdrojů energie. Ty sice neprodukují žádné přímé emise, ale jejich zprostředkovatelé musí do ceny zahrnout plynové elektrárny. 

Současný vývoj na trhu je způsoben také rostoucí poptávkou v Asii, zejména v Číně, která nutí Evropu soutěžit s asijskými mocnostmi o dodávky zemního plynu.

ox_graf

Graf: Vývoj ceny elektriny na komoditnej burze Power Exchange Central Europe. Cena je v EUR za 1 MWh. (Zdroj kurzy.cz)

Česká republika získává vládní pomoc

Plán na poskytnutí krátkodobé pomoci domácnostem s nízkými příjmy, které by mohly být ohroženy tzv. energetickou chudobou, bude připraven již za několik týdnů. Vláda chce pomocí tzv. energetických šeků pomoci s náklady na rostoucí účty za elektřinu přibližně 800 000 rodinám s nízkými příjmy, což bylo schváleno již v říjnu. V listopadu by stát mohl začít s doručováním příspěvků lidem. Plánuje jim zaplatit přibližně polovinu částky za zvýšené náklady. 

Jak zabránit zvyšování cen

Odborníci tvrdí, že nejvýraznější nárůst cen je již pravděpodobně za námi, ale na druhou stranu lze očekávat, že výrazně vyšší ceny povolenek se přirozeně promítnou do cen energií, protože výrobci elektřiny je mohou zcela nebo částečně přenést na koncového spotřebitele. 

Vývoj burzovní ceny elektřiny v Evropě i ve světě nelze přesně předpovědět, protože její vývoj závisí především na nabídce a poptávce, na řadě výše uvedených faktorů, které se ve světě dějí, a také na ekonomické, energetické a politické situaci, v neposlední řadě na probíhající celosvětové pandemii COVID-19.

Autorem Anna Kuhnová, OXCzechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2022

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: +420778700609,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 86.86% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 86.86% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.