Gigantický schodek 2022 jde na vrub vyšším sociálním a armádním výdajům a také dani z příjmu

Ministerstvo financí sice v návrhu státního rozpočtu počítá s navýšením příjmů meziročně o 100 miliard korun, ani tak to ale nestačí na razantní snížení deficitu. Ten by měl podle plánu v roce 2022, o kterém předpokládáme, že již bude „bez lockdownový“, dosáhnout neuvěřitelných 390 miliard korun. To představuje asi 6,5 procenta hrubého domácího produktu České republiky. Řada ekonomů již projevila svůj úžas a rychle odbyla vysvětlení tím, že se logicky jedná o předvolební rozpočtový návrh. Podívejme se více pod povrch navržené struktury, abychom pochopili, kde se v podstatě desetinásobně vyšší číslo deficitu oproti před-covidovým prognózám vzalo.

Základní otázka zní, jak je možné, že přestože má česká ekonomika v letošním i příštím roce solidně růst, plánuje stát ve svém hospodaření tak obrovský schodek? Nejprve je třeba se podívat na příjmovou stranu a porovnat ji s plánem na rok 2020. Právě loňský rok byl posledním, kdy se daně z mezd a platů počítaly z takzvané superhrubé mzdy. Stát pro rok 2020 počítal s příjmy ve výši 1 578,1 miliardy korun, pro rok příští navrhuje příjmy bezmála o sto miliard nižší.

Z toho lze usoudit, že státní rozpočet bude i nadále trpět výpadkem daňových příjmů v důsledku takzvaného zrušení superhrubé mzdy. Pokud by tedy zůstal výpočet daně z mezd a platů stejný jako v roce 2020, mohly by být rozpočtové příjmy v příštím roce ne o 100, ale o 200 miliard vyšší, než s jakými stát počítá letos. Schodek by se tedy rázem ocitl pod 300 miliardami.

Na straně příjmu do státního rozpočtu si tedy, zjednodušeně řečeno, vykupujeme vyšší schodek vyššími čistými zaměstnanců.

Dalších až sto miliard korun bychom mohli najít na výdajové straně státního rozpočtu. Přestože ministryně financí tvrdí, že představila rozpočet úsporný, výdaje mají být asi o 33 miliard vyšší, než byly v kritickém roce 2020 a asi o 230 miliard vyšší, než jaké byly na rok 2020 plánovány. Nelze tedy hovořit o úsporném rozpočtu, byť ministerstvo navrhlo výdaje o necelých 10 miliard nižší vůči letošnímu roku.

Kde výdaje nejvíce porostou?

Z hlediska jednotlivých rozpočtových kapitol bude nejvíce peněz v příštím roce rozdělovat tradičně ministerstvo práce a sociálních věcí, a to přes 740 miliard korun. Jeho rozpočet se zvýší o 27,1 miliardy, v čemž je započítána valorizace penzí, která má činit přes 10 miliard korun. Druhý nejvyšší nárůst rozpočtu pak zaznamená ministerstvo obrany, a to o 15,4 miliardy na výsledných 90,7 miliardy korun.

Vláda také necelé čtyři miliardy přidá do rezortu školství a přibližně stejnou částku také ministerstvu průmyslu a obchodu. O šest miliard si polepší ministerstvo životního prostředí, přes které proteče bezmála 17,5 miliardy korun. Se třemi miliardami navíc může počítat také ministerstvo zemědělství, přes 4,5 miliardy navíc dostane také rezort zdravotnictví.

Šetřit se, oproti letošnímu roku, má na výdajích ministerstva dopravy, které bude muset oželet pět miliard korun. O miliardu a půl přijde také ministerstvo kultury, o miliardu méně rozdělí také Národní sportovní agentura. Z větších položek má klesnout ještě obsluha státního dluhu, a to o necelý tři miliardy korun. Znamená to, že stát věří, že na úrocích ze svého dluhu bude platit méně než v letošním roce, a to necelých 50 miliard korun. Vzhledem k tomu, že už dříve z pozice některých ratingových agentur zaznělo varování před zhoršením výhledu českých veřejných financí, lze plánované snížení dluhové služby považovat za velice optimistické.

Manévrovací prostor vlády

Vůbec největší položku vláda plánuje ušetřit v kapitole Všeobecná pokladní správa, a to více než 64 miliard korun. Ve skutečnosti to ale znamená, že si vláda jen formálně zúžila svůj manévrovací prostor a omezila výdaje, se kterými může dle potřeby hýbat. To ale neznamená, že si svůj prostor může zase během roku zvětšit.

Státní rozpočet na příští rok je zkrátka málo ambiciózní a jak někdo z ekonomů vtipně poznamenal, Česká republika bude mít ve dvou pokrizových letech možná horší rozpočtovou bilanci než v roce 2020, kdy svět drtila pandemie koronaviru.

Anna Kühnová

Jednatelka

OX Czechia

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76.69 % účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2023

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.