Inflace sice pojídá naše úspory, ale špatným rozhodováním se dá ztratit mnohem více

Ačkoli míra inflace v Česku patří mezi nejvyšší v Evropě a je nad cílem České národní banky, přesto úroveň kolem 3,2 % nepředstavuje žádnou tragédii, nemá-li prudce vzestupný trend, a to v našem případě nemá. Pravdou však je, že inflace kolem 3 % bývá zpravidla typická pro období vysokého ekonomického růstu, a nás – stejně jako celý svět –potkala naopak bezprecedentní společenská a ekonomická situace provázená hospodářským propadem. Ceny tak rostly, i když jsme si pohoršili, a to pochopitelně není pozitivní zpráva. Na druhou stranu, pro úspory běžné domácnosti není ani v takové situaci 3% inflace fatální pohromou.

Řekněme, že pro 50 tisíc korun na běžném účtu znamená taková inflace ztrátu zhruba 1600 korun za rok. Co je to například proti ztrátě zaměstnání? Nebo nástupu na dlouhodobou nemocenskou, když pacientovi chybí dobrá pojistka? Naskýtá se proto otázka, zda nám „poplatek“ ve výši 1600 korun ročně prostě nestojí za to, když máme takové prostředky neustále k dispozici.

Je totiž jen málo finančních nástrojů, které nám bezrizikově zajistí výnos odpovídající inflaci. A ještě méně těch, které nás neomezují podmínkami, zejména disponibilitou. Kupříkladu aktuální stavební spoření nám může ročně s jistotou vynést 3 %, ale jen pro částku pohybující se kolem 20 tisíc korun vkladu ročně na osobu a právě s podmínkou doby, po kterou musíme povinně spořit. A vzhledem k tomu, že úrok je fixní, stejně jako míra státní podpory, nejsme ani tímto produktem nijak zajištěni proti situaci, kdyby inflace začala dále narůstat.

Nejlépe by proti inflaci měl občana bezrizikově zajistit protiinflační Dluhopis Republiky emitovaný ministerstvem financí. Investovaných 50 tisíc korun tak může hned po prvním roce vynést oněch 1600 korun, které by jinak pozřela inflace. Tyto dluhopisy, respektive výnosy z nich už dokonce nemají být zdaněny, a dají se upisovat i přímou formou online, která je bezpoplatková. I tady je však „háček“, respektive omezení – dluhopisy mají splatnost 6 let. Lze sice požádat o předčasné splacení, a i to je bez poplatku, nicméně jeho termín je jen jednou ročně, čili také zde máme omezení disponibility.

V investování pochopitelně platí přímá úměra mezi potenciálním výnosem a mírou rizika. Začátečníci na trhu si ji často neuvědomují a díky například dobré výkonnosti různých investičních či penzijních fondů v minulosti předpokládají, že si na slušný výnos sáhnou i v budoucnu. To se nemusí povést a pak počítají ztráty, které mohou vysoce přesáhnout ona tři procenta, která by vykázali v případě „nečinnosti“.

Řada drobných investorů se nejdřív musela spálit, než pochopila, že investováním svých skromných úspor zázračně nezbohatne. A řada z nich také pochopila, že k majetku se spíše dopracují, když se budou namísto „investiční bokovky“ soustředit na svou hlavní práci.

Jinou kategorií jsou ovšem ti, které finanční trh opravdu zajímá a chtějí se mu věnovat více, než se jen jednou měsíčně podívat na graf burzy, kolik vydělali či prodělali. Pokud mezi ně patříte, sledujte mé příspěvky, příště se budu věnovat právě vám, začínajícím obchodníkům na kapitálovém trhu.

Pro ostatní, kteří mají třeba oněch volných 50 tisíc na účtu, a jsou vystresovaní – i třeba z různých reklam finančních poradců – že jim je inflace hned slupne jako malinu, pokud je rychle nevloží do nějakého finančního aktiva, mám pak radu, aby zůstali v klidu a s trpělivostí vyčkali, až přijde jejich příležitost či potřeba.

Anna Kühnová, OX Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2021

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.98% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.


Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.