„Nikam nechoďte“, aneb promořujeme se na pobočce

Doba covidová urychluje dobu digitální, ale přesto mám stále dojem, že jsme my tady v Česku v jakémsi online pravěku, pokud jde o „úřední“ záležitosti. Alespoň v porovnání třeba se severem Evropy nebo vyspělými východoasijskými zeměmi.

 

Ačkoli nás vláda nabádá, ať „nikam nechodíme“ a pracovníci mají zůstat na home-office všude, kde to jde, přesto nás ten samý stát svými regulacemi a na něj napojenými organizacemi nutí, ať ven chodíme a s lidmi se potkáváme, i když jde o lidi, které ani neznáme a účelem setkání jsou jen podpisy na formuláře.

 

Jeden příklad za všechny a abych nechodila příliš daleko, vystřelím do vlastních řad, tedy do finančních služeb:

 

Jelikož inflace roste a skokový nárůst rozpočtového schodku dává signál, že i do budoucna bude muset náš stát buď tisknout peníze, nebo se dále zadlužovat, přemýšlíte, jak se proti růstu spotřebitelských cen pojistit.

 

Rozhodnete se, že ze staršího, vůči inflaci ztrátového stavebního spoření, převedete naspořenou sumu na tzv. protinflační státní dluhopis, pojmenovaný jako Dluhopis Republiky. Ten by vám měl příštích šest let zcela pokrývat znehodnocení úspor, protože je jeho výnos navázán na vývoj indexu spotřebitelských cen.

 

Jsou tedy před vámi dva zdánlivě jednoduché kroky: výpověď smlouvy o stavebním spoření a pořízení dluhopisů. Řekli byste, že v digitální éře, kdy nemusíme vystrčit nos z domu a všechno objednáváme online, včetně základních čerstvých potravin, bude toto hračka? Navíc v situaci, kdy „nikam nemáme chodit, pokud to opravdu není nutné“.

 

Ukáže se bohužel, že pokud se chcete postarat o své peníze pomocí státní podpory, nutné to je. Když voláte na pobočku jedné z předních stavebních spořitelen, abyste vypověděli smlouvu online, dospějete po rozhovoru, kde střídavě stále slyšíte „nejde“ nebo „ale“, že se stejně budete muset osobně dostavit do kanceláře k poradci. Je jedno, že máte datovou schránku, bankovní digitální identitu a další dnes už standardní nástroje identifikace moderního člověka.

 

Ve finále si tedy musíte jít sednout do malinké kanceláře s „vaším osobním poradcem“ ze stavební spořitelny. Pokud si tedy nechcete jít sednout do jiné kanceláře, kde budou ověřovat váš podpis, který spořitelna vyžaduje. Nicméně hurá, povedlo se – a doufejme, že bez nákazy – a za tři měsíce dostanete své peníze zpět.

 

Mezitím si chcete zakoupit Dluhopisy Republiky, a přestože se v příručce ve všech pádech skloňuje „elektronický přístupu ke správě majetkového účtu“, na konci dne zjistíte, že stejně musíte jít osobně na pobočku jedné ze dvou velkých bank. Ta s vámi potřebnou dokumentaci musí prý pouze tváří v tvář vyřídit. Tady se navíc připravte na delší pobyt, na rozdíl od výpovědi smlouvy u spořitelny může zabrat probrání dalšího postupu, prohlídka a kontrola všech dokumentů a jejich podepisování i hodinu. Předem vám to banka nepošle ani nepřipraví.

 

Možná vás napadne, zda takové manévry za to riziko nákazy stojí. Zda je to ona „nezbytná událost“ srovnatelná s návštěvou lékaře nebo lékárny. Na stranu druhou, ekonomika je stále částečně zavřená a omezení mohou trvat roky, je tedy logické i přirozené, že by se člověk měl věnovat nejen svému zdraví, ale myslet i dlouhodobě na své hmotné zabezpečení. Tím spíš, když stát dnes posílá sám sebe do dluhové pasti a nynější stamiliardové rozpočtové schodky nechá splácet generace našich dětí.

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2021

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.98% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.


Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.