Oslabování koruny jen otázkou času. Co bude pak?

Při boji proti inflaci se dají z pozice centrální banky využít prakticky dva nástroje. Úrokové sazby nebo směnný kurs domácí měny. Česká národní banka využívá obojího, byť v posledních měsících je výrazně aktivnější v ovlivňování kursu koruny vůči euru. Utrácí při tom ale velké objemy devizových rezerv, a tak se nabízí otázka, jak dlouho ještě bude schopna korunu před oslabením bránit.

Kurs koruny prošel v dosavadním průběhu letošního roku poměrně bouřlivým vývojem. Nejprve ji k výrazně slabším hodnotám posunul vpád ruských vojsk na území Ukrajiny, v květnu pak informace, že se novým guvernérem České národní banky stane Aleš Michl. Česku ale věrohodnost kazí především závislost na dovozu ruského plynu, energeticky náročná ekonomika a množství průmyslu produkujícího nízkou přidanou hodnotu - dobře známé neduhy, jejichž negativní vliv se však válkou značně prohloubil. Tlak trhu tak přiměl bankovní radu ČNB k rozhodnutí bránit korunu intervencemi na devizovém trhu.

Nejvyšší intenzity intervence dosáhly během letních měsíců, od konce února do konce září se devizové rezervy ČNB snížily o téměř 40 miliard dolarů, což představuje už 23 % devizových rezerv. Nejvyšší hodnotu přitom měly na konci letošního ledna, kdy přesáhly 174 miliard dolarů.

Kdyby ČNB snižovala rezervy stejným tempem dále, k rozpuštění nastřádaných rezerv by tak zbýval přibližně rok. Jenže intervenční aktivita ČNB v září zeslábla, a navíc je pravděpodobné, že korunu už nebude ochotna držet na současných úrovních kolem 24,60 za euro. Česká národní banka totiž v prognóze počítá s průměrným kursem koruny vůči euru v příštím roce kolem 25,70 a v roce 2024 kolem 25,50 koruny za euro. To už samo o sobě ukazuje, že ČNB nechá korunu zeslábnout.

Oslabování koruny bude navíc podporovat zmenšování úrokového diferenciálu mezi eurozónou a Českem. Zatímco ČNB zřejmě na nějakou dobu nechá úrokové sazby bez hnutí, Evropská centrální banka je teprve na začátku svého úrokového „hikování“. Koruna se tak stane vůči euru pro investory dále méně atraktivní. ČNB pak bude muset opět volit mezi vysokými úroky a vysokou inflací. Ani jedna z variant nepůsobí zrovna optimisticky.

Anna Kühnová OX Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.