Přetlačit letos inflaci bylo velmi obtížné. Přesto to investice do některých aktiv dokázaly

Kam investovat v době, kdy meziroční inflace sahá ke dvacetiprocentní hranici? Takovými otázkami se právě kvůli enormnímu růstu cenové hladiny začali zabývat už i lidé, kteří jinak příliš neřeší, jak své úspory před mimořádně rychlým zdražováním uchránit. A dlužno zdůraznit, že to pro drobného střadatele nebylo letos vůbec jednoduché. V OX Czechia jsme se podívaly, jaké možnosti měli právě drobní čeští investoři.

Dá se říci, že ideální investiční variantou pro letošní rok bylo pořízení státního protiinflačního dluhopisu. Jeho výnosnost totiž jde ruku v ruce s meziroční mírou inflace vykázanou za měsíc říjen Českým statistickým úřadem. To znamená, že kdo si stihl před necelým rokem objednat poslední vydávanou tranši těchto státních dluhopisů, přistane mu na účtu výnos 15,1 procenta.

Říjnová inflace byla sice vlivem započtení úsporného energetického tarifu nižší, než by tomu bylo bez jeho zohlednění, přesto výnos kolem 15 procent odpovídá zhruba průměrné míře inflace za rok 2022. Jinými slovy, kdo investoval do protiinflačního státního dluhopisu, své úspory před zdražováním de facto uhájil. Kdo by však o podobné investici uvažoval letos, má smůlu. Stát totiž vydávání protiinflačních dluhopisů pozastavil.

Vhodnou alternativou se ale v právě končícím roce 2022 jevily investice do zemědělských nemovitostí. Cena zemědělské půdy vzrostla v loňském roce podle Českého statistického úřadu o více než devět procent. Podle výroční zprávy společnosti Farmy.cz dokonce o 16,1 procenta.  Za posledních deset let se investice do zemědělské půdy zhodnotila dokonce 3,5krát.

Předpoklad, že cena zemědělské půdy může prakticky jen růst, ovšem neznamená, že je lhostejno, do jaké půdy a v jaké lokalitě investujeme. Největší potenciál pro zhodnocování má samozřejmě nejúrodnější půda a zároveň půda, která se nachází v těsné blízkosti měst či obcí, kde se dá očekávat další zástavba. Je zde totiž vyšší pravděpodobnost, že se zemědělská půda změnou územního plánu změní ve stavební parcely, a tím pádem její cena půjde vzhůru.

Kdo chtěl úspory před dvoucifernou inflací uchránit rozhodně neprohloupil, když investoval do rezidenčních nemovitostí. Ačkoli už na trhu vidíme náznaky (a někde je to už realitou) cenového poklesu. Podle HB indexu Hypoteční banky totiž byty ve třetím kvartále letošního roku meziročně zdražily o 17,6 procenta. Meziroční cenové přírůstky se sice snižují (ve druhém čtvrtletí totiž byty zdražily o 21 procent), přesto investice do bytů zhodnotila více, než o kolik stouply ceny. Podobný cenový vývoj zaznamenaly také rodinné domy.

Zkušenější investoři bezpochyby neponechávali stranou zájmu akcie, dluhopisy nebo zlato. U těchto typů aktiv však v průběhu letošního roku bylo třeba víc než kdy jindy dávat pozor na souvislosti. V případě akcií to platilo několikanásobně více. Letos jsme totiž byli svědky všeobecného propadu akciových trhů, což ovšem neznamenalo, že všechny akcie plošně ztrácely hodnotu.

Nejvýše zlato letos vystoupalo k hranici 2050 dolarů (začátkem března), své letošní dno naopak zlato hledalo na přelomu října a listopadu, kdy se jeho cena propadla pod 1650 dolarů za troyskou unci. Kdo tedy zlato nakoupil v lednu a prodal na letošním maximu, vydělal přibližně 14 procent. Kdo naopak s investicí počkal na letošní dno, jeho investice se k dnešnímu dni zhodnotila o necelých 11 procent. Kdo nakoupil na začátku roku a drží dodnes, jeho investice se nominálně nezměnila, avšak kvůli inflaci její reálná hodnota klesla.

Investice                                               letošní zhodnocení

Protiinflační státní dluhopisy                 +15,1 %

Zemědělská půda                                  +16,1 %

Byty a domy                                          +17,6 %

Akcie zbrojařů                                       + desítky procent

Akcie těžařů                                          + desítky procent

Zlato                                                     –0,44 %*

Anna Kuhnová, analytička společnosti OX Czechia * Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.