CFD

V souvislosti s online obchodováním se klienti můžou často potkávat s pojmeme CFD, proto je důležité tomuto názvu rozumět, aby si ho nespletli s jinými formami obchodování.

Definice CFD

CFD v překladu znamená rozdílové smlouvy. CFD jsou derivátové smlouvy, s kterými se obchoduje na mimoburzovním trhu. V praxi to znamená, že zatímco například fyzické akcie nakoupí klient přímo na burze a získává všechna práva akcionáře, CFD akcie nakupuje na mimoburzovním trhu, což znamená, že je reálně nevlastní, ale může spekulovat na růst anebo na pokles jejich ceny. Obchodování prostřednictvím CFD je jeden ze způsobů, jak investovat nejen do akcií. Ale dalších finančních nástrojů jako jsou měny, indexy anebo komodity.

Technicky jde o dohodu kupujícího a prodávajícího o finančním vyrovnání rozdílu mezi kurzem podkladového aktiva v okamžiku otevření pozice a kurzem podkladového aktiva v momentě ukončení daného obchodu. Realizovaný zisk anebo ztráta z obchodování CFD odpovídá rozdílu mezi cenou podkladového aktiva při otevření dané pozice CFD a cenou podkladového aktiva při uzavření pozice vynásobeného počtem kusů CFD.

Pro obchodování CFD je typické využívat efekt, o kterém si více povíme v následující části seriálu.

Rizika vyplývající z obchodování CFD

Obchodování s CFD má stejně jako ostatní formy investic své výhody a nevýhody. Přináší určité riziko, které nemusí být vhodné pro všechny investory. Předtím, než se rozhodnete začít obchodovat s CFD, je důležité přesně si stanovit své investiční cíle, otestovat své zkušenosti a míru rizika, kterou jste ochotni akceptovat. Důležité je uvědomit si, že v případě nevhodné investice můžete ztratit celý investovaný vklad. Z tohoto důvodu je důležité investovat pouze peníze určené na investování, nikdy ne finance, které máte odložené jako „finanční polštář na horší časy“, o který si nemůžete dovolit přijít.

Obchodování oběma směry

K nesporným výhodám obchodování prostřednictvím CFD patří možnost spekulovat oběma směry – tedy nejen na růst hodnoty podkladového aktiva, ale i na jeho pokles. V případě otevření pozice na růst mluvíme o tzv. dlouhé pozici a v případě předpokladu, že hodnota daného instrumentu bude klesat mluvíme o tzv. krátké pozici.

Příklad dlouhé pozice (LONG POSITION)

Pokud se klient domnívá, že zlato pravděpodobně vůči dolaru posilní, může se rozhodnout koupit CFD na zlato. Pokud se zlato vůči dolaru obchoduje za 1950 USD, klient koupí prostřednictvím CFD 1 lot zlata (tj. 100 uncí) a zlato vzroste na 1960 USD, zrealizuje zisk 1000 USD (100 uncí krát 10 USD zisk za unci).

Příklad krátké pozice (SHORT POSITION)

Pokud se klient domnívá, že ropa pravděpodobně vůči americkému dolaru klesne, může se rozhodnout prodat CFD na ropu. Pokud se ropa obchoduje vůči americkému dolaru za 68 USD za barel, klient prodá prostřednictvím CFD 1 lot ropy (100 barelů) a ropa klesne na 65 USD za barel, realizuje zisk 300 USD (100 barelů krát 3 USD zisk za barel).

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.